Ett revygäng inom Studiefrämjandet    

 

               Vill du bli medlem i Kraxkompaniets stödförening ?


Kraxkompaniet är öppet för alla som vill bli medlemmar. Vi behöver människor av olika slag som vill göra olika saker runt revy, shower och teater. Några vill och passar för att stå på scenen och andra är bäst på teknik, PR, att snickra eller sy m.m. Vår tanke är att i framtiden bredda verksamheten och kanske ha flera olika projekt på gång samtidigt så det finns plats för många i vår förening. Uppdaterad information finner du alltid på hemsidan under AKTUELLT.

Medlemsavgiften för 2015 är 100 kronor för medlem
och 50 kr för familjemedlem boende på samma adress och
ungdom, och det betalar du enklast
in på bankgiro 272-4581
Uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Uppgifterna kan också skickas med e-post till vår kassör

karl-erik,broström@telia.com
Du är hjärtligt välkommen som medlem !!

 

Kraxkompaniets stödförenings styrelse 2015

Ordförande: Susanne Karlsson 019-57 42 42 0702- 83 32 10
Vice Ordförande: Jenny Gunnarsson   0768- 72 25 31
Sekreterare: Britt-Marie Erlandsson 019- 58 15 75  
Kassör: Karl-Erik "Charlie" Broström 019- 58 17 18 0702-16 44 94
Ledamöter: Anne Eriksson    
  Peter Rapp   0704- 28 30 18
  Camilla Helander    
Suppleanter: Bittan Gustavsson 019- 57 23 12 0705- 72 31 07
  Lova Bergelin    
Revisorer: Krister Grankvist 019- 57 40 05 0706- 48 82 81
  Bibbi Tolf 019- 58 12 45 0705- 78 70 45
Revisorsuppleant: Birgitta Johansson 019- 57 24 84 0706- 21 52 93
Valberedning: Roger Hallblom 019- 58 15 49 0703- 38 83 88
  Ingela Suominen    
       

                                   Om hemsidan:

Ansvarig utgivare: Susanne Karlsson 019-57 42 42 0702- 83 32 10
Webbredaktör: KG Johansson 019- 57 24 98 0768- 27 57 18

                                     Programvara: Microsoft FrontPage 2003 SP3

                               Sidan uppdaterad: 2016-04-28