Aktörer /servitörer/servitriser krogshowen "Rent Hus"
Duktiga aktörer men kanske inte så duktiga som servitörer/servitriser.....

Inger regi och Mille både regi/aktör

Roger aktör och Susanne både aktör/produktionsansv.

Britt-Marie & Erika aktörer

Dan-Åke & Jenny aktörer

Charlie & Inger aktörer

Thomas & Thomas aktörer

Skön musik = KRAXBANDET

Bilder: © Martin Eriksson © Roger Grännsjö © KRAXKOMPANIET 2008 © AxeVille 2008